Lục Yên hướng mạnh phát triển du lịch trải nghiệm

Du lịch đang dần trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện Lục Yên. Việc quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trùng tu các đền, chùa, di tích lịch sử, khôi phục lại các lễ hội văn hóa các dân tộc, quảng bá, mở rộng liên kết du lịch với các địa phương lân cận đã giúp cho ngành du lịch của huyện có bước phát triển mới.

Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 15 về phát triển du lịch huyện giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, sản phẩm du lịch của Lục Yên ngày càng đa dạng, hoạt động du lịch gắn với sự kiện, lễ hội được tổ chức chuyên nghiệp và chất lượng, góp phần gìn giữ và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và tạo được ấn tượng tốt đẹp với du khách.
Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được tăng cường. Tổng số lượt khách đến địa bàn huyện năm 2021 đạt 48.650 lượt khách, trong đó khách quốc tế 265 lượt, doanh thu trên 29 tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2022, tổng lượt khách du lịch đến địa bàn huyện đạt 76.150 lượt khách, bằng 84,6% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 83,1% so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu ước đạt 54,1 tỷ đồng, bằng 85,9% kế hoạch, tăng 74,2% so với cùng kỳ năm 2021.
Du lịch Lục Yên đang dần trở thành ngành kinh tế quan trọng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho khoảng 300 lao động, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.