Giới thiệu

Thông tin chi tiết Thái Sơn Lục Yên Tourism

Thái Sơn Lục Yên Tourism
Thai Son Luc Yen Tourism
Cơ sở 1: Thôn 1, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Cơ sở 2: Tổ 12 – thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

 0912 993 514 – 0975 490 255 – 0949384106
dulichlucyenyenbai@gmail.com
http://htxthaison.com.vn/
Hợp Tác Xã
Kinh doanh dịch vụ Du lịch trong nước và Quốc tế
CS1: Thôn 2, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

CS2: Tổ 12 – thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Đàm Văn Việt